12.8.2017 International show Zakopane, Polsko

2/2
 
 
 
 
JUDGE CRITIQUE
© Slavomír Raszka